Home  

  • 22 diciembre, 2018

    Regina Monsalve, presidenta del COITAVC, habla de ganadería en el programa "La qüestió" de Apunt

    La presidenta del COITAVC destaca el paper de la ramaderia extensiva com a ferramenta de gestió ambiental des d'una explotació d'ovelles ecològiques a la Vall d'Aiora.

Les dones, com en altres molts sectors, no tenen visibilitat quan parlem del camp. El cas de l'agrari, o el ramader, també. En 'La qüestió' coneixem el cas de Regina Monsalve, que tira avant una explotació d'ovelles ecològiques a la Vall d'Aiora de 3.200 hèctarees ...

Per a veure el video, punxa a la foto.