Home  

  • 14 diciembre, 2017

    Jornada: "Influència de la biodiversitat en sanitat de fruticultura i citricultura ecològica"

    El 21 de desembre de 2017 a l´Estació Experimental Agrària de Carcaixent.

Ús de plantes per a cobertes vegetals, tanques i font de nèctar
en camp i hivernacle. Beneficis per al control de plagues.

 

L'ús de les cobertes vegetals i de l’enriquiment en biodiversitat amb espècies mediterrànies en zones com les bardisses, és una pràctica recomanada en l’agricultura ecològica, produint múltiples beneficis a nivells físic, químic i biològic: la disminució dels riscos d'erosió, el manteniment de fertilitat del sòl, a través de les aportacions de matèria orgànica o nutrients i l'afavoriment de l'estructura del terreny, la retenció de la humitat i la millora en la gestió hídrica, el refugi de fauna que suposa un control biològic natural més eficaç, la millora paisatgística i d'imatge comercial, etc. A més, l’impacte del canvi climàtic als ecosistemes mediterranis li dona un valor més alt encara, degut a la captació de CO2 i la mitigació que poden produir estes espècies amb la seua acumulació de biomassa a l’ecosistema.

Per tot això es veu la necessitat d'aprofundir en aquesta tècnica en condicions de la nostra agricultura valenciana.

 

ESBORRANY PROGRAMA

9:00 Presentación de la Jornada.

José Antonio Rico (President CAECV)

Isabel Roselló (Dra. EEA Carcaixent)

9:10 Benefici de les espècies silvestres mediterrànies als ecosistemes agrícoles.

Alfons Domínguez (Servei de Producció Vegetal, innovació i tecnologia)

9:30 Benefici de cobertes vegetals i tanques sobre els insectes depredadors de plagues. Experiències de la UPV i STT.

Dra. Rosa Vercher (Universitat Politècnica de València)

10:00 Control biològic i cobertes vegetals en cítrics. Experiències de l’IVIA.

Dr. Alejandro Tena (Institut Valencià d’Investigacions Agràries)

10:30 Efectes del paisatge i la biodiversitat vegetal sobre el control biològic en els conreus mediterranis i les àrees verdes urbanes.

Rafael Laborda (Universitat Politècnica de València)

11:00 Pausa

11:15 Ús de plantes com a font de nèctar en camp i hivernacle. Aplicacions per al control de plagues.

Juan Sorribas (ECOBIO - Université de Rennes1, Institut Agroforestal del Mediterrani-UPV).

11:45 La importància de les cobertes vegetals en les ajudes de la PAC.

Enrique Culla (Conselleria Agricultura, Servei de Pagaments Directes i Solicitud Única)

12:15 Taula rodona: experiències pràctiques de l’aplicació de biodiversitat en control biològic.

Ana Olmedo. Assessora fitosanitària.

Juan Martínez. Bodegas Enguera.

Jordi Domingo. Fundació Global Nature.

Isabel Montávez. Intersemillas.

13:30 Visita parcel·les de producció ecològica de l’Estació Experimental Agrària de Carcaixent.

documento descargable